İşletmeler İçin İş Planı Hazırlama Aşamaları

İş Planı İle İlgili Önemli Öneriler

2017-04-03T08:39:15+00:00By |İş Planı Aşamaları|

İş planı hazırlamak, bir fikrin geçerliliğinin ortaya koyulması açısından en önemli etkenlerden biridir. Çünkü yeni ortaya atılmış bir fikir iş planı ile şekillendirildiğinde, fikir sahibinin bilgi seviyesini arttırarak iş fikrine geniş bir bakış açısıyla bakabilmesine olanak tanıyacaktır. Bu doğrultuda hazırlanan […]

Aşama 9: Risklerin Değerlendirilmesi

2017-04-03T08:39:30+00:00By |İş Planı Aşamaları|

İş planının hedef ve amaçlarına ulaşmasında potansiyel risklerin ve alternatif çözüm yollarının değerlendirildiği aşamadır. Bir iş planı hazırlarken sorunlar saklanmamalı ve bu aşamada detaylandırılarak değerlendirilmelidir. Potansiyel riskleri önceden görmek ve alternatifler belirlemek bir iş planını güvenilir kılan önemli etkenlerden biridir. […]

Aşama 8: Finansal Plan Aşaması

2017-04-03T08:39:43+00:00By |İş Planı Aşamaları|

Finansal plan; işletmenin iş planını hazırlama amacı doğrultusunda öz kaynak ve diğer kaynaklardan sağlanacak finansmanı ortaya koyduğu, proje ya da işletmenin giderlerini irdelediği, satış ve kar tahminlerini yaptığı bölümdür. Finansal plan, üretim planındaki (Bölüm 3.1.5) çıktılar, pazarlama stratejilerindeki […]

Aşama 7: Örgütsel Plan Aşaması

2017-04-03T08:39:56+00:00By |İş Planı Aşamaları|

Örgütsel plan; organizasyon şemasının çizildiği, proje ya da işin içeriğine uygun olarak kilit görevi gören yönetim kadrosu, personeller ve özelliklerinin tanıtıldığı, görev ve sorumluluklarının aktarıldığı kısımdır. Örgütsel plan aynı zamanda işletmenin pazarlama ve üretim planında yer alan hedefler […]

Aşama 6: Pazarlama Stratejileri ve Hedefler

2017-04-03T08:40:09+00:00By |İş Planı Aşamaları|

Pazarlama Amerikan Pazarlama Birliği resmi tanımında; “kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayacak değişimleri gerçekleştirmek üzere mal, hizmet ve fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılmasına ilişkin planlama ve uygulama sürecidir. (Amerikan Pazarlama Derneği, 2013) Pazarlama stratejileri aşamasında şirketlerin pazarın […]

Aşama 5: Üretim Planı Aşaması

2017-04-03T08:40:21+00:00By |İş Planı Aşamaları|

Üretim planı; işletmenin ürün ya da hizmetlerini nasıl imal edeceğini aktarıldığı ve iş akışlarıyla açıkladığı kısımdır. Burada işletme sahip olduğu kaynakları belirtilmeli, şimdiki ve gelecekteki tahmini üretim kapasitesine de vurgu yapmalıdır. Üretim süreci ve kapasitenin net bir şekilde […]

Aşama 4: Ürün ve Hizmet İçeriği

2017-04-03T08:40:34+00:00By |İş Planı Aşamaları|

Girişimci ya da İşletmenin ürün ya da hizmetlerine yönelik içeriklerini anlaşılır bir şekilde aktardığı aşamadır. Bu kısımda işletmeler potansiyel okuyucunun dikkatini çekebilmek için ürün ya da hizmetlerinin mevcut durumu aktardıktan sonra avantajlarına özellikle vurgu yapmak durumundadır. İşletmeler ürün […]

Aşama 3: Endüstri Analizi Aşaması

2017-04-03T08:40:46+00:00By |İş Planı Aşamaları|

Endüstri analizi aslında bir pazar değerlendirme aracıdır. Belli bir sektörün analizi hakkında bir fikir sağlanması için tasarlanmıştır. Endüstri analizi ile amaçlanan, sanayiyi geliştirme yönünde etkileyecek, ekonomik, siyasi ve piyasa faktörlerini gözden geçirmektir. Majör faktörler; tedarikçilerin ve alıcıların durumu, rakiplerin durumu […]

Aşama 2: Yönetici Özeti Aşaması

2017-04-03T08:41:01+00:00By |İş Planı Aşamaları|

İş planı akışında yönetici özeti; genel olarak potansiyel yatırımcılar ya da bankalar gibi borç verenler için hazırlanmaktadır. Bu kısım potansiyel okuyucuları planın tümünü okumaya ikna edecek, projeyi ya da işletmeyi net ve açık ifadelerle aktaran, 1 – 4 sayfalık özettir. […]