Doğru servislerin, doğru müşterilere, müşteri ihtiyaçları göz önüne alınarak tasarlanması, minimum risk ile hayata geçirilmesi ve mümkün olduğu kadar yüksek verimlilikle çalıştırılması esaslarına dayanan; tüm bu şartlar sağlandıktan sonra ise servislerin sürekli olarak iyileştirilmesini öngören endüstriyel bir “best practice” ( en iyi uygulamalar ) kütüphanesidir.

Hizmet İyileştirme (Continual Service Imrovement)

2017-04-03T08:36:31+00:00By |ITIL Süreçleri|

BT Departmanlarının işletme açısından çekici olmaya devam etmeleri için hizmetlerini sürekli iyileştirmeleri gerekir. Bu yaşam döngüsünün Sürekli Hizmet İyileştirmesi (Continual Service Improvement) evresi içinde yer almaktadır. Bu evrede ölçümleme ve analiz etme, karlı ya da iyileştirilmesi gereken hizmetlerin tespit edilmesinde […]

Hizmet Operasyonu (Service Operation)

2017-04-03T08:37:10+00:00By |ITIL Süreçleri|

Hizmet operasyonu, iş tarafına ve müşterilere mutabık kalınmış belirli bir hizmet seviyesinde hizmet vermek ve yönetmek için gerekli olan faaliyetlerin ve süreçlerin koordine edilmesini ve gerçekleştirilmesini içermektedir. Hizmet operasyonu aynı zamanda hizmetlerin verilmesi ve desteklenmesi için gerekli olan teknolojinin yönetilmesinden […]

Hizmet Geçişi (Service Transition)

2017-04-03T08:37:44+00:00By |ITIL Süreçleri|

Hizmet geçişi yeni ve değiştirilen hizmetlerin oluşturulması, test edilmesi ve uygulamaya alınması için gerekli olan süreçlerin, sistemlerin ve işlevlerin yönetimi ve koordinasyonundan oluşur. Hizmet geçişi aşamasında hizmetler hizmet tasarımında belirlendiği şekilde, müşteri ve paydaş gereksinimlerine göre şekillendirilir.

Eğer geçiş işlemi, işletmenin […]

Hizmet Tasarımı (Service Design)

2017-04-03T08:38:01+00:00By |ITIL Süreçleri|

Hizmet Tasarımı, hizmetlerin ve bu hizmetlere ait süreçlerin tasarımından ve geliştirilmesinden sorumlu evredir. Hizmet tasarımında temel amaç üretim ortamına girmeleri için yeni ve değiştirilmiş hizmetlerin tasarlanmasıdır. Yaşam döngüsü içinde hizmet tasarımı evresi, müşteriden gelen yeni ya da değişen gereksinimler için […]

Hizmet Stratejisi ( Service Strategy )

2017-04-03T08:38:17+00:00By |ITIL Süreçleri|

Hizmet stratejisi; hizmetin tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulamaya konulması aşamalarına geçilebilmesi için alınması gereken sistematik karar ya da kararlar bütünüdür. ITIL hizmet stratejisi, hizmetin tüm yaşam döngüsünü etkileyeceği için bütün süreçleri etkileyen kritik bir karardır. Hizmet stratejisinin amacı; stratejik bir avantaj […]

Hizmet Yaşam Döngüsü (Service Lifecycle)

2017-04-03T08:38:34+00:00By |ITIL Süreçleri|

ITIL en iyi uygulama ( Best Practice ) ve deneyimleri sunmaktadır. İyi uygulama, gerçek hayatta geçerliliği kanıtlanmış yaklaşım ya da yöntemleri içermektedir. Bu nedenle hizmet yönetiminde başarılı olmak ya da mevcut hizmetlerini iyileştirmek isteyen organizasyonlar için ITIL önemli bir destek […]

ITSM ( BT Hizmet Yönetimi ) Kavramı

2017-04-03T08:38:50+00:00By |ITIL Süreçleri|

Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi; iş ihtiyaçlarını karşılamak için kaliteli BT hizmetlerinin tasarlanması, kurgulanması ve yönetilmesi anlamını taşır. BT hizmet yönetiminin; insan, süreç ve bilgi teknolojilerinin uygun karışımı ile BT hizmet sağlayıcısı tarafından yürütülmesi gerekir. (Bir firma içinde bulunan […]

ITIL ( Bilgi Teknolojileri Alt Yapı Kütüphanesi ) Nedir?

2017-04-03T08:39:01+00:00By |ITIL Süreçleri|

ITIL kısa tanımıyla uluslararası bir BT hizmet yönetim çerçevesidir. Doğru servislerin, doğru müşterilere, müşteri ihtiyaçları göz önüne alınarak tasarlanması, minimum risk ile hayata geçirilmesi ve mümkün olduğu kadar yüksek verimlilikle çalıştırılması esaslarına dayanan; tüm bu şartlar sağlandıktan sonra ise servislerin […]