KOBİ’lerin teknolojik pazarlama faaliyetleri için kullanması gereken yöntemlerden bazılarını; sosyal ağlar üzerinden reklam yapmak, kendi web siteleri ile tanıtımlarını sağlamak, elektronik posta ve kısa mesaj yolları ile bilgilendirme içerikleri yollamak, arama motoru optimizasyonları ve kampanyalar ile ürün ve marka bilinirliklerini arttırmak olarak belirtmek mümkündür.

Teknolojinin Pazarlamaya Etkisi

2017-04-03T08:41:52+00:00By |Teknoloji ve Pazarlama|

Pazarlama tüketicilerin sosyal, psikolojik yapıları ve ihtiyaçlarından doğan talep ettikleri mal ve/veya hizmetleri kendileriyle buluşturma süreci olarak tanımlanmaktadır. Kotler ve Keller (2006) pazarlama yönetimini “hedef pazarları seçmek, üstün bir müşteri değeri yaratmak, sunmak ve iletmek suretiyle müşterileri bulma, elde tutma […]

Teknolojinin Markalaşmaya Etkisi

2017-04-03T08:42:09+00:00By |Teknoloji ve Pazarlama|

İçinde bulunduğumuz bilgi ve iletişim çağı gereği, işletmelerin ticaret sınırları ortadan kalkmış, rekabet için en gelişmiş teknik ve teknolojilerin kullanılması zorunluluk haline gelmiş, ülkeler ve kişiler arası iletişim birkaç saniyelere inmiştir. Bu gelişmeler, işletmelerin ülke ve kişilere, ürünlerini […]

Stratejik BT Yönetiminin Önemi

2017-04-03T08:42:22+00:00By |Teknoloji ve Pazarlama|

Strateji; ürün ya da hizmetlerinin tasarlanması, geliştirilmesi, uygulamaya konulması ve müşteriye ulaştırılması aşamalarından geçen sistematik karar ya da kararlar bütünüdür.  Stratejik BT Yönetimi ise; işletmelerin mevcut ya da geleceğe yönelik amaç ve hedefleri doğrultusunda kullanacakları BT sistemlerini analiz […]

Teknolojinin İşletmeler İçin Önemi

2017-04-03T08:42:39+00:00By |Teknoloji ve Pazarlama|

Dünya’da kaydedilen teknolojik ilerlemeler; rekabet koşullarının güçlenmesi, müşteri alışkanlıkların değişmesi ve kaynak paylaşımının artması gibi etkenleri harekete geçirerek işletmelerin satış pazarlama alışkanlıklarına doğrudan etki etmiştir. Teknoloji ile birlikte tüketicilerin de bakış açıları genişlemiş ve ihtiyaç duyabilecekleri ürünler hakkında daha fazla […]