MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SATICI: BİATİME BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Adresi: Kozyatağı Mahallesi, BYOFFICE Plaza, No:14, Kat:7, Kadiköy / İSTANBUL
Web Adresi: https://www.biatime.com.tr
E-posta: info@biatime.com.tr
Telefon : 0216 906 02 99

ALICI: (Varsa Firma Adı ve Ünvanınız)
Adı/Soyadı: (Gerçek Kişi / Yetkili)
Adresi: (İşletme ya da ikamet adresiniz)
Telefon: (İşletme ya da yetkili kişi numarası)
E-posta: (İşletme ya da yetkili kişi mail adresi)

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, Alıcının satıcıya ait https://www.biatime.com.tr web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği,sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatıbelirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılıTüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esasve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak veyükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temelnitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konumal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

MADDE 3 – GENEL HÜKÜMLER

3.1. ALICI; https://www.biatime.com.tr  internetsitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve bunun masraflarının ALICI tarafındankarşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve SATICI’nın tam ticariunvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

3.2. ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Tüketici’ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

3.3. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Ancak her koşulda işbu süreyi yazılı bildirimle 10 (on) gün daha uzatma hakkı saklıdır. Kargo ve Teslimat bilgileri kısmında gösterilen teslimata ilişkin her türlü kargo ücreti ALICI tarafından karşılanacak olup siparişine ilişkin faturasına Kargo Ücreti adı altında yansıtılacaktır. (Eğer müşteri tarafıından satın alınan hizmet için teknoloji kutusu gönderimi isteniyorsa)

3.4. Sözleşme konusu ürün, ALICI’ dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

3.5. Kargo firmasının, ürünü ALICI’ ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI’ ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

3.6. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

3.7. SATICI, haklı bir sebebe dayanmak şartıyla, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

3.8. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve ALICI’ ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

3.9. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin online ortamda kabul edilerek SATICI’ ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilirise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

3.10. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

3.11. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptaledilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veyateslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesihaklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediğitutar 10 gün içinde kendisine ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesindensonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankayaiadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ileilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

MADDE 4 – TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Teslimat masrafları Alıcıya aittir. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı Satıcıya aittir. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin Satıcının hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Satıcı, mal/hizmetin siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılıbildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 5 – SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ

Mal/hizmetin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli https://www.biatime.com.tr/magaza adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

MADDE 6 – MAL/HİZMETİN PEŞİN FİYATI

Mal/hizmetin peşin fiyatı sipariş sonu e-posta ile gönderilen örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 7 – VADELİ FİYAT

Mal/hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı sipariş sonu e-posta ile gönderilen örnek fatura ve ürün ilebirlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 8 – FAİZ

Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetininbelirlediği faiz oranından ve her halde % 30’dan fazla olamaz. Alıcı çalıştığı bankaya karşı 13. md. hükmünce sorumludur.

MADDE 9 – CAYMA HAKKI

Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde Satıcıya faks veya e-posta ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin 15. md. hükümleri çerçevesinde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve https://www.biatime.com.tr web sitesinde yayınlanmış olan ön bilgiler gereğince, kullanılmamış ve paketinin hasar görmemiş olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcıya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takipeden 7 gün içinde mal/hizmet bedeli Alıcıya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde mal/hizmet iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse Alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli Satıcı tarafından karşılanır.

MADDE 10 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HİZMETLER

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek mal/hizmetler, hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçen mal/hizmetler, tek kullanımlık mal/hizmetler, hijyen kuralları gerektiren ürünlerdir. Ayrıca, her türlü giyim, sağlık ve kozmetik malzemelerinde cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.

MADDE 11 – TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alici, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini Alıcıdan talep edebilir ve her koşulda Alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 12 – YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri tüketici mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.